प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंटिस्ट्स

(Famous Instrumentalists) 
» बांसुरीपंडित हरिप्रसाद चौरसिया , श्री टी.आर. महालिंगम, पन्नालाल घोष

पंडित हरिप्रसाद चौरसिया
» तबलाअल्ला रक्खा ख़ाँ, ज़ाकिर हुसैन, किशन महाराज, निखिल घोष.
»  वायलिनत्रिप्पुनितुरा नारायण कृष्णन, बुलु स्वामी दिक्षित, लालगुडी जयरामन, एम. एस. गोपालकृष्‍णन, गजाननबुवा जोशी, Mysore T. Chowdiah.
» वीणाके आर कुमारस्वामी अय्यर,दोरेस्वामी अयंगर.
» सरोदअलाउद्दीन खान,अली अकबर खान, अमजद अली खान, बहादुर खान ,बुद्धदेव दासगुप्ता, शरण रानी, ज़ारिन एस शर्मा.

बिस्मिल्लाह खान
» शहनाईबिस्मिल्लाह खान.

रवि शंकर
» सिताररवि शंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान , हरारा शंकर भट्टाचार्य.
Updated: September 6, 2018 — 4:08 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *